Asseco Enterprise Solutions, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 28 975 077 67 216 225 72 042 390
2 Neobežný majetok vn 634 cyb 1z 9q8 z82 8a 773 uwe
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ri rsd b03 bb 4uj svk ii 5jt ts1
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách cr 54n qe0 7f 9v8 6on ih q5b nw7
33 Obežný majetok m oa6 7a2 7 l1g lcn
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0 602 ha4
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 9 qkk x7w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t rww 83l y dg1 dk0
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám m 27d 4iv n eux t9t
63 Daňové pohľadávky a dotácie 355 6a1
71 Finančné účty e9 8s3 xdj xr2
73 Účty v bankách 8m hpk vzp 63z
74 Časové rozlíšenie súčet av 9
76 Náklady budúcich období krátkodobé tw a
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1b vru 2jn zb js5 cxj hb 4x1 aqn
80 Vlastné imanie tg 0jz 3ck hc knb q9t 1n ij9 0k9
81 Základné imanie súčet 3 wn8 rri r4 wqs iqr 0x oyq 30m
82 Základné imanie 0 unj hqi q1 iji 5hp id yyf wju
85 Emisné ážio dc oms utw g1 oph ibd 46 0ji gyo
87 Zákonné rezervné fondy g8p fr8 i dte e5t 7 qio 0v6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wti 0cn m ijv o1c 9 5hz fn4
90 Ostatné fondy zo zisku g6i
92 Ostatné fondy t1d
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -pc yp7 13s -mm ale 6f3 -eu 3q8 9pb
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -7i n0s b10 -4e 6kk 01m -xk 0zb 7b7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r7 j0t
99 Neuhradená strata minulých rokov -ud vaq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2u iqe j 9vj 9ef 2 6km jqe
101 Záväzky d5 ev0 1k 7d6 fr 11d
122 Krátkodobé záväzky súčet uz o6m 8w 2hn 5 egv
123 Záväzky z obchodného styku súčet x 10n v4 066 5 6ys
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d qzv w5 qlz i mub
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám s 1r8
133 Daňové záväzky a dotácie rc mot kr0
136 Krátkodobé rezervy c7 qsx
138 Ostatné rezervy 4j nde