Asseco Enterprise Solutions, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 4 668 644 9 678 310 11 301 872
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7v hcn 8 uey 68 zg2 js giu
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f6j
14 Služby hv jf0 6 rxf 5o 3nc u9 713
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w ag2 i y7w u kl6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9h 7a2 -6 qpx -c7 2an -tc got
28 Pridaná hodnota -0a elc -x 2au -gm fvy -ei 26g
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u ivi f6x q dh1 tdv jk 9d6 f8h
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet k rpj rbb 2 d1h 69j pv cyf 28h
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 3 a7n dcr p 8a4 twz 7m y6l 0a0
39 Výnosové úroky f1 1ca ym raz tb mn0
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek mj g6e 8i gn8 ft dq1
41 Ostatné výnosové úroky 2 6uy rg hcl l2i
42 Kurzové zisky ufd 6ou ivu l3e bl 4fw
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j y5l 5aw y2r k0l lp iho
49 Nákladové úroky 5 ug9 1b 5ab
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky m f5e bl ttx
52 Kurzové straty 49b fp0 djl rwu 3z 78y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7f lon pn zaj kx ow1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g h pdn g1u e 12p wvj vo 425 kv0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0p 119 h abt juf 7 4y9 2rp ds 8w4 n7y
57 Daň z príjmov hw v2t g 49m t y9k
58 Daň z príjmov splatná 7z 1fw 6 235 wj p3f
59 Daň z príjmov odložená -u 3af
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 771 4 737 366 9 550 412 11 325 404