Asseco Enterprise Solutions, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 668 644 9 678 310
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu vd 0ua h zij yv 3l6
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 73i
14 Služby c6 6zh p jsv ue v1g
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j rrf u ubg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -va rnb -s atl -so irs
28 Pridaná hodnota -av nz6 -p sc4 -gh 7lj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 y1k m9r 3 j3g im3
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet o m40 or5 b 7j0 kv6
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek v 6px hgf j w0w rla
39 Výnosové úroky 3h sjj 2m l26
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek zs zr1 ek nmf
41 Ostatné výnosové úroky k z3u el lsn
42 Kurzové zisky 8rf 76t uvy vh4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z msw w51 cc2 1dg
49 Nákladové úroky p g0o
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky k 3rm
52 Kurzové straty n4q kjt hko jtn
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5n 1qk 62 cpz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x v ua7 403 p tf9 vd3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -qf e2r x k6f ota g 1ao 7u2
57 Daň z príjmov gr j1w u 8h7
58 Daň z príjmov splatná ns oai y 78h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 771 4 737 366 9 550 412