Asseco Enterprise Solutions, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 668 644 9 678 310
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n9 xdq 2 va0 1d cvn
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 01m
14 Služby 69 2r3 0 j86 lj h8r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 u20 1 hbk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -bm 7s5 -j u2a -fw ii4
28 Pridaná hodnota -di ubm -1 vp6 -xr bs0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b vt5 i88 7 tlr etj
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet l hat 8y1 k u02 s1e
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek v 7l5 3wy p j5s 3ap
39 Výnosové úroky 0r 29y 3c ged
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek u2 6id 8s 32s
41 Ostatné výnosové úroky q wl3 2b bn0
42 Kurzové zisky 5o8 5pj oqp h20
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 i0p m2u 5wj kt8
49 Nákladové úroky i gqk
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky n j64
52 Kurzové straty grr skp 3dp v0s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť pm d76 jb qq7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g n mzb 78b x kpr hzj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -rl jt4 h npq 4m4 u kjy yoi
57 Daň z príjmov ki 9jt v p5b
58 Daň z príjmov splatná 73 y2l v 31o
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 771 4 737 366 9 550 412