Profi Diesel s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 54 726 144 803 231 338 229 057 421 545
2 Neobežný majetok tn 1dz sn 544 a1p o68 kgc lvd hvz fyc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 36 822 47 878 126 783 131 108 128 344
12 Pozemky 3w 5ht hu 7rq n v4k
13 Stavby l1 lob h7 0n9 k q6f
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 30 89f h0 thj phf 8ny myj za1 en6 j54
33 Obežný majetok a9 yzn bb xq3 227 j6d fr pvf r8e y8g
34 Zásoby súčet 9 33f xn fr7 yy 2ug 5q 73m 1vy 9g5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7e jnb ze 6yk k6 rxa jd sjy a1d wms
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j6 xnb uh 92i xh zqx y4 gb7 fb5 ami
62 Sociálne poistenie t 17e 8 8g3
63 Daňové pohľadávky a dotácie j cct f emr
65 Iné pohľadávky 3 s4n qc 227 o mpc r o0z
71 Finančné účty d i83 6 zfd 2 y9u 3 00n n qi3
72 Peniaze r 166 v qiv y llj 9 zsy 9 7yw
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 66 lns zk0 bn5 1dx d8f 8vz 4u5 hka nhp
80 Vlastné imanie w c1c h6 ywa 4p fdo f 870 19 q4r
81 Základné imanie súčet 7 2xs 5 0yj q 702 7 i6i h 02y
82 Základné imanie h 348 o jt3 d otn r qp8 u xx3
86 Ostatné kapitálové fondy p 8nx o s2z c9 phe gxh 4mk
87 Zákonné rezervné fondy 1qt qfi f91 i55
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3 p7l t 431 v olf -g1 3tr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i hz8 k am1 c e34
99 Neuhradená strata minulých rokov -fs esj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 tu8 szu 6 cej -9x mhx -7j qal
101 Záväzky 44 him xrj jmb zda 39n haz ki5 hp0 v98
102 Dlhodobé záväzky súčet ua y1q sz bql yul pdq wc i37 no x5f
121 Dlhodobé bankové úvery 6u t2g 03 lhw xg io5
122 Krátkodobé záväzky súčet 8f hto ry o2a 9p 9pf b6 pwv 78u u9n
123 Záväzky z obchodného styku súčet h 81t jk rek 2a jig q4 den g5v njk
131 Záväzky voči zamestnancom 0 u2v
133 Daňové záväzky a dotácie 3im 5m dsk z 9lj 8 m3p v mjx
135 Iné záväzky i7 kz1 h9 h0j 2p ire o8 pm9 5o 036
139 Bežné bankové úvery a 46s e0 rza