For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473
33 Obežný majetok y 2sy nm mo9
71 Finančné účty t q2y av uh2
72 Peniaze o 6uq sn cyh
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 rzq 7e l23
80 Vlastné imanie u 1h2 m c5t
81 Základné imanie súčet z 40q r 408
82 Základné imanie c s1q 4 pjp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pgg
99 Neuhradená strata minulých rokov -00o
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -pzj p pri
101 Záväzky nro s b6n
122 Krátkodobé záväzky súčet tzh i 01p
133 Daňové záväzky a dotácie j qqk
135 Iné záväzky n26 15x