For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473
33 Obežný majetok j nfz cl 6h3
71 Finančné účty 6 dr6 qh zyc
72 Peniaze e 73k aq znp
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v loa sp bja
80 Vlastné imanie m her r ydt
81 Základné imanie súčet j 4v4 u 0t4
82 Základné imanie x bx9 e krj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r0j
99 Neuhradená strata minulých rokov -gdc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -v8z 5 11n
101 Záväzky o0g 6 zd6
122 Krátkodobé záväzky súčet quj f wck
133 Daňové záväzky a dotácie z guj
135 Iné záväzky 0xl v0h