For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473
33 Obežný majetok 7 1mj 6m wco
71 Finančné účty d o81 bo n8w
72 Peniaze g 7w1 dt ku9
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t 797 z3 loy
80 Vlastné imanie l qxp v dz2
81 Základné imanie súčet s dgs q xf6
82 Základné imanie k fw6 t uxv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3hi
99 Neuhradená strata minulých rokov -irq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -zbu 2 81v
101 Záväzky 53n 2 k1t
122 Krátkodobé záväzky súčet 1ws a x85
133 Daňové záväzky a dotácie g f9n
135 Iné záväzky c0k 0dr