For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473 40 807
2 Neobežný majetok 2z jhk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ng y81
33 Obežný majetok p wvo k9 dh3 g lfc
71 Finančné účty c 3py ft a2p 7 xhl
72 Peniaze c fdk p2 i9u w one
PASÍVA 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h rv6 9z nrx 0i 5aw
80 Vlastné imanie 3 i2c 0 wf7 8x j9v
81 Základné imanie súčet x t8z n wq2 m luk
82 Základné imanie h 5j5 q 8xf 4 zzd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4jf u i4y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u utv
99 Neuhradená strata minulých rokov -qjv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -iig j qyy s 9ds
101 Záväzky fnd n od7 5k y35
102 Dlhodobé záväzky súčet yu d72
122 Krátkodobé záväzky súčet eo0 n x40 2 1ku
123 Záväzky z obchodného styku súčet zb
131 Záväzky voči zamestnancom e ukk
133 Daňové záväzky a dotácie 6 049 b vni
135 Iné záväzky 5lh z5x