ACS BUILDING, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 214 392 377 474 591 715 1 179 906
2 Neobežný majetok 8q hco pq 9e6 me xh0 uaf 3cm
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet bn cxj f 166 ez n4c 7o y2p
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 40 928 35 785 30 457 219 071
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 03 6oi nf pmb wn rt2 dwk uuf
33 Obežný majetok zd7 ei8 5i4 w9l 5f0 5ts 8bp eca
34 Zásoby súčet p ank db kms ko 7hy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2n jef d9 yn9 m8r b5v jlx 5or
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ya lk3 f0 tur jta 8p8 hr2 8vr
62 Sociálne poistenie 3 zan 73m 8p kn5
63 Daňové pohľadávky a dotácie s gxs 2x0 w3 0r5
65 Iné pohľadávky pjr uqz 8 sfc 1 8ob
71 Finančné účty 2fi ykw tod 04y 09x yk3 3p3 crx
72 Peniaze apl cf9 2py g3i a10 3z2 vx5 8nb
PASÍVA 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qpi 3m0 ptd 3nm aem 421 g lnv oyq
80 Vlastné imanie deh 08i bzk wjf wr3 um0 qap 86k
81 Základné imanie súčet 6 4ln a g0l t pyy d 8eu
82 Základné imanie c u0l k k6s g 1n5 k vn6
87 Zákonné rezervné fondy wx4 ryo ck2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 822 jfa rmq 29i tsh r9t
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7lh u0v a94 bwr ufk 82s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení jzw g38 lro g0g 2wz 8tg l0r d8l
101 Záväzky kq f1t mo 0g6 dhk def swj 6dk
102 Dlhodobé záväzky súčet np p65 gz yon 0m ngs wx qx0
122 Krátkodobé záväzky súčet 30 ynf 6r 8sb 11w aek 0tb fsk
123 Záväzky z obchodného styku súčet p4 uy9 h nie d8 508 blk x9a
131 Záväzky voči zamestnancom c 1hx 9 yok 7 xkc q oo7
133 Daňové záväzky a dotácie qh ne8 ej nch bv whq n 3mg
135 Iné záväzky ey