ACS BUILDING, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 214 392 377 474 591 716
2 Neobežný majetok s2 a0j ht kro yo yx1
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet c7 ye3 w 4cx zz 9mq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 40 928 35 785 30 458
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mx 6id e0 cyy s7 l2n
33 Obežný majetok 5qx w4b 9b9 hem a48 67h
34 Zásoby súčet c 173 et uj1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kt mki j8 fh0 le5 63u
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p0 mgi 9m vgi 9pg cx4
62 Sociálne poistenie 8 275 caj
63 Daňové pohľadávky a dotácie j 7ic ups
65 Iné pohľadávky l31 60k l qal
71 Finančné účty 36z rbp 78v 8qc wv7 7n0
72 Peniaze 8s0 eao kyh x7r xb7 paj
PASÍVA 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8t2 nxq qwz nwy 9xu cxr
80 Vlastné imanie 2v1 b6m efo xl2 zvq sf8
81 Základné imanie súčet p 3sn w m9t l cfm
82 Základné imanie m e7i a 9uc 1 87w
87 Zákonné rezervné fondy ljq n14
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1ab scq 3qg rhu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6cn rt2 dq9 fvp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 801 bk2 9ys 7mt r30 8g0
101 Záväzky nx 0v4 lc v7s 2t9 ywb
102 Dlhodobé záväzky súčet ze yzs fz 2o4 tt 29g
122 Krátkodobé záväzky súčet 32 zra 6u pry ezu 0t2
123 Záväzky z obchodného styku súčet lf a8l 7 hei aq cvc
131 Záväzky voči zamestnancom 7 y3r m bji 7 3g8
133 Daňové záväzky a dotácie wm tle vn vi2 8r kdv