Dia Wedding Salon s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017
1 SPOLU MAJETOK 5 306
33 Obežný majetok r y14
34 Zásoby súčet m 3qp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i99
65 Iné pohľadávky gws
71 Finančné účty 9 w26
72 Peniaze m u7m
PASÍVA 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u 8r4
80 Vlastné imanie g hq6
81 Základné imanie súčet a adh
82 Základné imanie 5 vp7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i6i
101 Záväzky 8 k7i
140 Krátkodobé finančné výpomoci j ti8