Pepita Event-Z, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 6 653 11 126 12 388
33 Obežný majetok q jb2 ne ep4 vy ntw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b a8z gok l6p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x rz3 gq0 69f
71 Finančné účty z f80 t6 tyw 53 pfy
72 Peniaze 0 jef m6 aw9 78 pvf
PASÍVA 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 4g2 nb k8f ez k04
80 Vlastné imanie 0 t28 o 9vk m7 7ca
81 Základné imanie súčet 8 6tu h ud8 g 5ze
82 Základné imanie w uvp 4 km2 o e5x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t z61 b v3y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c rsg s nri
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m 2g8 4 f9c q x9d
101 Záväzky qcv e xc0 5lh
122 Krátkodobé záväzky súčet veq t rur fqd
133 Daňové záväzky a dotácie hj0 g 2bq p0q