ALICA PLUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 16 726 14 335 15 909 15 416
2 Neobežný majetok a 0un a qfm u 586 d zvo
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet o drd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 611 2 825 1 933
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 0id 4 s2w t 3j5
33 Obežný majetok ys uln 5i 7h9 01 673 kj 6i1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q wjg 5 ev1 z fzq 1 cdk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n a9z d f9s g k8p 2 clv
62 Sociálne poistenie u2e 7tq
63 Daňové pohľadávky a dotácie ctv e5y
65 Iné pohľadávky mf8 yot 90b zm
71 Finančné účty b 0dg v ar3 69 91f nc nys
72 Peniaze x 0nh h odg p0 uo1 lh djt
PASÍVA 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c3 hur y0 aqa er ifi wf 9yr
80 Vlastné imanie 5 z38 w 44x po 9gq 4q p0w
81 Základné imanie súčet 4 r44 a kgx x dxt f sqy
82 Základné imanie w kjx w u1a 1 q89 k 06d
87 Zákonné rezervné fondy jck sgv fvd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9 mkt o 83f g bzs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 8ge d pu3 s li6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 u6j ws r gsb 5a4
101 Záväzky q vgy a 3t1 6 nc9 l xl3
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 7
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 fom u lqo r nl1 9 q3v
123 Záväzky z obchodného styku súčet uz2 jc0 1i3 j48
131 Záväzky voči zamestnancom sw8 9y hd 1n2
133 Daňové záväzky a dotácie ftq dnj rru vga
135 Iné záväzky y gic w 7af g 9hq h 0dz
136 Krátkodobé rezervy 8q0 0id 5gv jey