ALICA PLUS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hj 229 oj dhg e0 tr7 rq 7am
3 Tržby z predaja tovaru u m5r 0 hak d tqe a 6wl
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8k pa9 el 5it
5 Tržby z predaja služieb 17 486 16 387
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ank x9k x 3h6 p wrt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5m cgc lw buh sx pd8 66 hdy
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h 2l0 7 n2a w mnl a noz
14 Služby io d8u 4h 163 x k76 u vvj
15 Osobné náklady y bny 4 yzj c xdl f vj3
20 Dane a poplatky yqn 1 j42 ios
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku kx8 9kg n62 ur1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wqv 5k1 8rl qkr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c 1kq 5c2 a ql5 i m9f
28 Pridaná hodnota v e8j l psw p 5hk r 51c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wg8 7xu gsp ki3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 01e l5r 2pg zzs
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x6q -4zs -tl9 -85n
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w rd3 r93 p 8zv i9e
57 Daň z príjmov lbd dic hm3 eus
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 573 17 3 299 556