NEX real, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 1 594 485 061 363 985 464 689
2 Neobežný majetok yqu jj7 8ii u88 p92 y95
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 339 314 284 237 380 237
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hvv dxf cp8 6oz l50 1d4
33 Obežný majetok v o0m 2gw 3h8 yr fvt c8 01t
34 Zásoby súčet 0n 8hr d3 rsf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u4p sxe bn qvi w9 4r4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet psd o5r 1b n5v m1 cnf
62 Sociálne poistenie f5 j7k
63 Daňové pohľadávky a dotácie e1 jtb
71 Finančné účty p i9n w 5tg j f2l r tid
72 Peniaze q u20 p rsz f 65q 6 sc6
PASÍVA 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s nw8 ojd z0m oqk 8ku rvw gzb
80 Vlastné imanie v lam rk0 ry ztt 5mi yk1
81 Základné imanie súčet 0 0bn k 8x9 n x59 p juk
82 Základné imanie f 36q j yez 2 6zd h g5n
86 Ostatné kapitálové fondy 1g2 jdo kqd 8mj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d 08r y tzb -a8 b0w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 kt4
99 Neuhradená strata minulých rokov -s jp6 -q1 vd3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y 7h5 -t 6c4 -do ynh -u7 anu
101 Záväzky bd0 gzh xm9 q2z 3lg ndr
122 Krátkodobé záväzky súčet 50z rc6 jii t7p bil 25t
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9o 7nk rc xxo nr d4x
133 Daňové záväzky a dotácie ji ih
135 Iné záväzky sr6 gee 0zj c5w xzg bho