FAMIDEA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 478
33 Obežný majetok 2 aq0
71 Finančné účty j kvp
72 Peniaze h i2l
PASÍVA 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x ejq
80 Vlastné imanie h pc7
81 Základné imanie súčet r zdu
82 Základné imanie k er2
86 Ostatné kapitálové fondy p uq2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y bx8
101 Záväzky m9u
122 Krátkodobé záväzky súčet 05e
123 Záväzky z obchodného styku súčet ccy