SmarteQ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 000 6 523
33 Obežný majetok c dm3 e 4nb
71 Finančné účty 3 596 8 f3m
72 Peniaze t ygb 6 tu8
PASÍVA 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e vxm m p9t
80 Vlastné imanie d ixk 7 7lh
81 Základné imanie súčet a 63d c ip2
82 Základné imanie 5 frh d 0nf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení t vjg
101 Záväzky txb
122 Krátkodobé záväzky súčet 0kd
123 Záväzky z obchodného styku súčet nk5
133 Daňové záväzky a dotácie 3id