ZDR Retail Púchov s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
37595/R
Dátum vzniku
11.01.2019
Konanie menom spoločnosti
Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Ak je konateľov viac, sú oprávnení konať v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 11.1.2019)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby (od 11.1.2019)
 • Reklamné a marketingové služby (od 11.1.2019)
 • Organizovanie kurzov a školení (od 11.1.2019)
 • Vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od 11.1.2019)
 • Finančný leasing (od 11.1.2019)
 • Administratívne služby (od 11.1.2019)
 • Prieskum trhu a verejnej mienky (od 11.1.2019)
 • Podnikateľské poradenstvo (od 11.1.2019)
 • Činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 11.1.2019)
 • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 11.1.2019)
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 11.1.2019)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 11.1.2019)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 11.1.2019)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 11.1.2019)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 11.1.2019)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 11.1.2019)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Roman Latuske
  V Kopci 320
  25206 Petrov
  Česká republika
  Vznik funkcie: 20.11.2020
 • Dušan Moskaliev
  Na Okrouhlíku 944
  53003 Pardubice
  Česká republika
  Vznik funkcie: 20.11.2020
Ďalsie právne skutočnosti
 • Záložný veriteľ UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B3608, koná prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B
Uložené listiny
 • Zakladateľská listina
 • Osvedčenie o ŽO
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu
 • Podpisový vzor konateľa 1.
 • Podpisový vzor konateľa 2.
 • Podpisový vzor konateľa 3.
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zmluva o zriadení záložného práva
 • Zápisnica z VZ
 • Rozhodnutie jedineho spoločníka
 • Podpisový vzor - Ing. Dušan Moskaliev
 • Podpisový vzor - Roman Latuske
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum aktualizácie
09.05.2021