ZDR Retail Púchov s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 1 461 024 3 656 307
2 Neobežný majetok yl k2u 1 l5d tdw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 066 185
12 Pozemky f fhm 0h9
13 Stavby y n23 unw
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ez vxd
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám h1 qqf
33 Obežný majetok 4 t0b hl4 g mng wuh
34 Zásoby súčet m 7mk jwc
41 Dlhodobé pohľadávky súčet sj n52
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k2q vq8 18 4ie
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ge tep mh sxn
62 Sociálne poistenie do 7kt
63 Daňové pohľadávky a dotácie au oja
65 Iné pohľadávky o6 c6i
71 Finančné účty a6 t48 l bxr 7zh
72 Peniaze xm 32t b y2w 6cj
PASÍVA 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b dko ka2 j cr1 lns
80 Vlastné imanie -p1 m9l 7ck ys8
81 Základné imanie súčet 7 blx y lxb
82 Základné imanie r 7ds 5 vw7
86 Ostatné kapitálové fondy b pz5 4fl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6z jf2
99 Neuhradená strata minulých rokov -f6 a2d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rp c3y -wxk bs1
101 Záväzky e xq2 3qr m 76x 07p
102 Dlhodobé záväzky súčet 9 zqf 9es k vtt 5vl
121 Dlhodobé bankové úvery z 6k7 3p4
122 Krátkodobé záväzky súčet nf cab ck 6uq
123 Záväzky z obchodného styku súčet xc phm l5 zgd
133 Daňové záväzky a dotácie s5r h rwv
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1v hoc