INSTAL MT, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 21 977 32 634 49 757 73 985
2 Neobežný majetok p 08l ed orr b6 5z8 n9 18j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 868 16 398 15 148 27 511
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l ks9 15 twd b3 i3a 11 hlm
33 Obežný majetok p7 vce dv wd0 42 339 8i dw4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 8x2 i 3ju ms gzk 81 x2g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7m p mgj p 95o 9j cgy
62 Sociálne poistenie h wcp o qvi 9 4e7 4j 9s9
63 Daňové pohľadávky a dotácie b s14 d uvg 8 gyi fi 29r
65 Iné pohľadávky pwj m46 bni
71 Finančné účty sa 02z qb f8b f2 swx 83 8yk
72 Peniaze wm 7qe 69 016 gh db3 q4 ksc
PASÍVA 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY st 7u9 1g 0m3 sb 9jf u7 5kk
80 Vlastné imanie jg 2kb n sdw i9 b1q z t9x
81 Základné imanie súčet 9 nuh t anz w lfm t ved
82 Základné imanie o 67h p 3ho 8 1f4 u 8u1
87 Zákonné rezervné fondy 8q1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z yrc 6t3 c o7g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 b54 40u c tcp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c 5yq -9 hr0 v jai -s 96s
101 Záväzky r4 u8n 4n j50 v1 1vh xi 0sf
102 Dlhodobé záväzky súčet t ss8 i ifl 25 g37
122 Krátkodobé záväzky súčet r tvx ju nud 7a 39s ct 51l
123 Záväzky z obchodného styku súčet s zeg 8 264 2t edc lc new
131 Záväzky voči zamestnancom y isk w l3x j di9 w cuc
133 Daňové záväzky a dotácie y q7c nj 5 jv7 8 2b1
135 Iné záväzky a f2p n 5eu k gdl 2 5f9
136 Krátkodobé rezervy 8 1fu w y1g q 2d2 w wt6