AVB Economic, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 5 000 9 400 16 655
33 Obežný majetok 0 8gt r snt 5d 403
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 yi9 ur vng
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l 1q6 ks 2mc
71 Finančné účty x pc0 g 1kp 1 4ch
72 Peniaze i qct 0 j5q p uf9
PASÍVA 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d hru d 5mc se 19r
80 Vlastné imanie s d9w t uc3 ob bys
81 Základné imanie súčet z vdy w 49k e poj
82 Základné imanie v rnj c cqk a py3
87 Zákonné rezervné fondy ed
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 736
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3n6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vrg i fum
101 Záväzky 1 1e9 b o5y
122 Krátkodobé záväzky súčet wwd s i9f
133 Daňové záväzky a dotácie fy3 j y80
140 Krátkodobé finančné výpomoci o zxd s nhl