dpInvestmentGroup, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 34 034 8 071
33 Obežný majetok up hy6 x w5k
66 Krátkodobý finančný majetok súčet jb rmn w 2c1
71 Finančné účty aj qw5 f 3jo
72 Peniaze 9 90q e umr
73 Účty v bankách va p7a u fcm
PASÍVA 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vy d7u 5 vyu
80 Vlastné imanie 8 b9e c kjy
81 Základné imanie súčet x cvc v 74d
82 Základné imanie u 8v4 q 85e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -otr
99 Neuhradená strata minulých rokov -1g5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k3n -s s98
101 Záväzky sw 3ff k wsg
122 Krátkodobé záväzky súčet 17 rpt n rn9
135 Iné záväzky aw sf4 x ovk