Fit shake&waffles s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 000
33 Obežný majetok s r06
71 Finančné účty 6 0nv
72 Peniaze z evm
PASÍVA 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 jwp
80 Vlastné imanie u 97o
81 Základné imanie súčet f iak
82 Základné imanie j mvc