QEX, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
8/R
Dátum vzniku
28.05.1990
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zaväzujú podpismi dvaja členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva samostatne, alebo generálny riaditeľ samostatne.
Základné imanie
430 000,00 €
Predmety činnosti
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 4.6.2018)
 • Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 4.6.2018)
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 4.6.2018)
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 4.6.2018)
 • Služby spojené s produkciou filmov alebo videozáznamov (od 4.6.2018)
 • Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí (od 4.6.2018)
 • Fotografické služby (od 4.6.2018)
 • poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb- vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí (od 9.11.2005)
 • výroba plagátov (od 8.2.2002)
 • výroba tovaru z papiera a lepenky (od 8.2.2002)
 • rozmnožovanie nahraných nosičov so súhlasom autora (od 8.2.2002)
 • montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení (od 18.7.2001)
 • výroba strojov, nástrojov a zariadení /strojárenských/ (od 2.11.1999)
 • výroba strojov, nástrojov a zariadení /elektro - slaboprúd/ (od 2.11.1999)
 • výroba reklamnej grafiky na strojoch a zariadeniach /gravírovanie, rezanie plastov a kovov/ (od 2.11.1999)
 • prenájom reklamných plôch /exteriér aj interiér/ (od 2.11.1999)
 • vydavateľské činnosti (od 2.11.1999)
 • výroba veľkoplošných plagátov (od 2.11.1999)
 • dizajn - návrh a realizácia (od 2.11.1999)
 • zariaľovanie interiérov (od 2.11.1999)
 • sprostredkovanie služieb a výroby (od 2.11.1999)
 • vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov) (od 1.8.1997)
 • vykonávanie priemyselných stavieb (od 1.8.1997)
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 1.8.1997)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 1.8.1997)
 • elektroinštalácie (od 1.8.1997)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 1.8.1997)
 • automatizované spracovanie dát (od 1.8.1997)
 • sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností (od 9.9.1996)
 • prenájom nehnuteľností (od 9.9.1996)
 • poradenstvo, inštalácia a servis v oblasti informačnej a bankovej techniky a iných elektronických zariadení (od 20.9.1995)
 • sprostredkovanie obchodu (od 19.5.1994)
 • prenájom technických zariadení (od 19.5.1994)
 • výskum a vývoj (od 19.5.1994)
 • projekcia strojárenských zariadení (od 19.5.1994)
 • poradenské a sprostredkovateľské služby v oblasti bankovej techniky, parkovacích a iných automatov (od 19.5.1994)
 • reklamné a propagačné činnosti (od 19.5.1994)
 • výskum trhu (od 19.5.1994)
 • nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho preda- ja a predaj v rámci ohlasovacích živností (od 19.5.1994)
 • investorská činnosť pri výstavbe a zariaďovaní bánk (od 19.5.1994)
 • zobraziť ukončené
 • montáž a údržba koncových telekomunikačných zariadení a naväzujúcich vnútorných slaboprúdových rozvodov a pripojenie k jednotnej telekomunikačnej sieti (od 1.8.1997 do 17.7.2001)
 • veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti (od 31.5.1993 do 18.5.1994)
 • sprostredkovanie obchodu (od 31.5.1993 do 18.5.1994)
 • prenájom technických zariadení (od 31.5.1993 do 18.5.1994)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 31.5.1993 do 18.5.1994)
 • projekcia strojárenských zariadení (od 31.5.1993 do 18.5.1994)
 • poradenské a sprostredkovateľské služby v oblasti bankovej techniky, parkovacích a iných automatov (od 31.5.1993 do 18.5.1994)
 • služby cestovného ruchu - cestovná kancelária (od 31.5.1993 do 18.5.1994)
 • zmenáreň (od 31.5.1993 do 18.5.1994)
 • maloobchodná činnosť odbytová a zásobovacia, sprostredkovateľská maloobchodná prenajímanie (od 28.5.1990 do 30.5.1993)
 • vývoj, výroba a predaj výrobkov a priemyslových práv výrobkov strojárskeho priemyslu (od 28.5.1990 do 30.5.1993)
 • konzultačno-poradenská činnosť v oblasti riadenia a obchodu (od 28.5.1990 do 30.5.1993)
 • výkony automatizovaného spracovania dát (od 28.5.1990 do 30.5.1993)
 • vykonávanie služieb cestovného ruchu na území SR (od 28.5.1990 do 30.5.1993)
 • zahraničnoobchodná činnosť (od 28.5.1990 do 30.5.1993)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 215,00 €
 • Počet: 2000
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 30.06.2016
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Ondrej Hort
  Farská 471/2
  01851 Nová Dubnica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.05.2022
  Názov funkcie: Predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
 • Bc. Peter Konečný - Člen predstavenstva
  J. Zemana 3141/99
  91101 Trenčín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.05.2022
 • Ing. Matej Zovčák
  Poľná 7372/11
  91101 Trenčín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.04.2019
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 28.10.2002 (notárska zápisnica N 677/02, NZ 646/02) rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
 • Valné zhromaždenie dňa 20.5.2002 (notárska zápisnica N 294/02, NZ 273/02) schválilo zmenu Stanov spoločnosti Q-EX, a.s.).
 • Priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 21.5.2001 osvedčený notárskou zápisnicou N 302/01, NZ 285/01 zo dňa 21.5.2001.
 • Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 21.5.2001.
 • Valné zhromaždenie dňa 15.5.2000 (notárska zápisnica N 219/00, NZ 230/00) rozhodlo o zmene sídla spoločnosti.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 15.11.1999 (notárska zápisnica N 577/99, NZ 533/99) rozhodlo o zmene Stanov spoločnosti Q-EX, a.s. a schválilo zmenu Stanov spoločnosti Q-EX, a.s.
 • Zmena stanov schválená valným zhromaždením 17.5.1999 notárskou zápisnicou N 238/99, NZ 225/99 zo dňa 17.5.1999.
 • Odstúpenie člena dozornej rady z funkcie zo dňa 23.11.1998.
 • Valné zhromaždenie dňa 11.5.1998 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
 • Valné zhromaždenie dňa 12.05.1997 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
 • Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 83/96, NZ 85/96 zo dňa 10.03.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
 • Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 24.06.1996. Stary spis: Sa 35
 • Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 08.05.1996. Stary spis: Sa 35
 • Zmena stanov schválená na Valnom zhromaždení dňa 29.5.1995. Stary spis: Sa 35
 • Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 12.09.1994. Stary spis: Sa 35
 • Zmena stanov bola schválená mimoriadnym Valným zhromaždením dňa 30. 3. 1994. Stary spis: Sa 35
 • Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18. 10. 1993 bolo schválené zvýšenie kmeňové- ho imania spoločnosti, počet druh a menovitá hodnota akcií a zmena stanov spoločnosti.
 • Na valnom zhromaždení dňa 17. 8. 1992 boli zmenené stanovy spoločnosti v zmysle Obchod- ného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 35
 • Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zák.č.104/1990 Zb., o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.5.1990 Rozhodnutím Federálného ministerstva financii č.j. XI/2-24 030/90 zo dňa 23.11.1990 bolo udelené akciovej spoločnosti Q-EX Trading a.s. povolenie na založenie podniku so zahraničnou majetkovou účasťou podľa § 5 Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahranič- nou majetkovou účasťou, v znení Zák.č. 112/1990 Zb. a neskorších právnych predpisov. Stary spis: Sa 35
Uložené listiny
 • Zápisnica z VZ
 • Zápis nica z VZ
 • Not. zápisnica N 132/2005, NZ 26748/2005, NCRls 26404/2005
 • Opravná doložka N 48/2009 NZ 13037/2009
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
 • Not. zápisnica N 126/2010 NZ 18419/2010
 • Zápisnica z MVZ
 • notárska zápisnica N 417/2014
 • Notárska zápisnica N 101/2016, NZ 15982/2016
 • Notárska zápisnica N 48/2009 NZ 13037/2009
 • Not. zápisnica N 176/2018, Nz 14663/2018
 • Notárska zápisnica N 176/2018
 • Not. zápisnica N 294/02, NZ 273/02 zo dňa 20.05.2002
 • Not. zápisnica N 677/02, NZ 646/02
 • Not. zápisnica N 246/04 NZ 44664/04, Zápisnica z VZ
 • Notárska zápisnica N 453/2021, Nz 55451/2021
 • Úplné znenie stanov
 • Úplné znenie STANOV
 • ÚZ stanov
 • Stanovy - úplné znenie
 • STANOVY
 • Podpisový vzor čl. predstavenstva
 • Podpisový vzor člena predstavenstva-Ing. Ondrej Hort
 • Podpisový vzor člena predstavenstva
 • Podpisový vzor konateľa - ing. Matej Zovčák
 • Podpisové vzory konateľov - Ľuboslav Jargaš, Dušan Kováč, Ing. Helena Kunertová, Bohumil Hanzel
 • Podpisový vzor - Ing. Ondrej Hort
 • Podpisový vzor členov predstav.
 • Podpis. vzor člena dozornej rady
 • Účtovná závierka za rok 2002- Výročná správa
 • Správa audítora z overenia výr. správy po konsolidácii, Výr. správa konsolidov. účt. záv. za rok 2002, Konsolidov. súvaha a kons. výkaz ziskov a strát
 • Výročná správa za r. 2003
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Súvaha,. Výkaz ziskov k 31.12.2001, správa audítora
 • Príloha k ročnej závierke k 31.12.2001, Výročná správa za rok 2001
 • Konsolidovaná súvaha, Príloha konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2001, Správa audítora
 • Výročná správa za r. 2004
 • Výročná správa konsolidovanej ÚZ za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa 2010
 • Výročná správa 2011
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa + Účtovná závierka za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2005
 • Správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2006
 • Výročná správa za rok 2007
 • Výročná správa za r. 2008
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Znalecký posudok č. 3/2014
 • Kúpna zmluva číslo 23155812014
 • Podpisový vzor konateľa
 • Osvedčenie o živn. oprávnení
 • Koncesná listina
Dátum aktualizácie
27.01.2023
Domény