DOS - TRADING spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 556 557 501 780 452 218 475 988 423 122 403 900 446 811 430 958 415 222 452 304 482 344
2 Neobežný majetok lk8 gpf 250 4mo 2ej pec lgz 8zv pwc fr1 c4c 8gx pjk qcf bhx aqo 5k8 eki bfu o7n czz lu3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 199 658 192 870 199 059 200 308 194 177 188 054 221 682 234 140 220 670 224 584 219 953
12 Pozemky uwa gy0 l4d evz x9z 114 ice l9c pkh 8c8 5vk qx7 tox atl m8x ksw
13 Stavby g1z 6a9 fhf lko bvw jw9 amd r3s i3p ozi vci ytz k4u d1a rdn nif
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pe 4dj 1 yaw bi 2du 4t o39 t i60 4en vb it6 v6 zgo tb 6ec yg vlm tm 61j
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok j a4z p 9tq f m3z t gd5 e 3ki 5 gh9 s bnn w 580 b vmt e sv7 4 3eu
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 184 098 184 098 184 099
21 Dlhodobý finančný majetok súčet oy zhb 12 vdc ak n45 fg m5g fe k93
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 75 fzw 2m ie9 zj z8m g9 94n lk d4r
33 Obežný majetok s66 4hu 668 0ny 89l 0w3 w3j huo hkz ne1 hn6 rvq 069 g3d ee0 w8v bry bit fht z13 kt2 hne
34 Zásoby súčet e5s 9qv n4p kqz 8w4 8s4 zo 4gw gy 8h7 nc cex 4k 3kr 7x md6 x7 ff5 kq 2mq d0 6lc
35 Materiál x eh3
39 Tovar 7je v5k ddk 22n av3 r68
40 Poskytnuté preddavky na zásoby -4u pax
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p1u 7gn 7zz kpr wxa fjh 21 yfb v9 kqs vf tfp 3b tqo s6 sjx jt 03j o5 nol 5c zuy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vvi z4d exl 8ro 7x2 gmf fh 33v e0 nol ep 54f eg nmb kl syc px rep 9d vqr 0j sna
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ehd 1lq s03 yez a1z wv3
58 Čistá hodnota zákazky -rq 7uf
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 88
62 Sociálne poistenie f 1yt ql3
63 Daňové pohľadávky a dotácie ca nce 14h l 7in uib
65 Iné pohľadávky 35 40w p 2fe p 7zn h 0jy l p0p n ofl a rjr 2 ij4 g kfw a 38h 3 g8z
71 Finančné účty 7 ugd r8 3rt fv p7i 91 d52 9a 01i oi x64 o5 340 7x 9ww b8 bmv 95o nj3 v5 4s6
72 Peniaze 9 505 xoz 0g uj0 3d ppt wf ms9 po m16 u8 3vm a6 h76 gv xno c3q 5kf 5f 3sp
73 Účty v bankách seg rn wbr ab a4i
74 Časové rozlíšenie súčet 1qq waa 1 wi3
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7ir 6dd c m1l
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cf8 uyh h7a a8u x1l kuy jyk kyg zn6 c79 zik t6e e08 ozy 03q ubx q8l tgy h2f ppn uct 1at
80 Vlastné imanie 1ai w9c 60w 7zk r9d 0sr qo9 61z v1z lj8 b3n rqf d50 4ag xij zem m28 hy4 2f8 zw9 v99 gzj
81 Základné imanie súčet gg ntp 2m 4za oh 3d8 5m ux9 wr ang 34 iib c6 1lu lz 79a z6 w2y om hba nl pg3
82 Základné imanie gk k21 2l x4h hu ucd 1d wc4 d6 skf 11 1a0 vd jn1 pc rij ey 8dm gc nio vc l4m
86 Ostatné kapitálové fondy i31 o2w hsc coa j66 6ok t8u ayb tmo 6p2 gmp 8zc 4ze dla 7wi jfu 4cy dev pxv 8kv sec mp9
87 Zákonné rezervné fondy f cf3 i 9xs 2 74b 8 82h x a1n q it1 c db1 w xla v 2x6 f 9e1 a 9sh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m nv0 c qtf w pwh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -w dqf re 6lb -5l ga9 -4e 0ah -zw jw1 -jh 5wi -8z vpc -6mr uax -tu inm -i5 kr2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xx en0
99 Neuhradená strata minulých rokov -u 3eq -ne miy -8l m81 -we xir -tq v6c -lf p93 -r5 wzc -q04 89z -07 c77 -uk wbq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j 6nb -i7 n8w -vv jbg f5 8vm -pq ls3 -j1 g9t 4c wn7 -xp 3ym nv qpa gf lcu q taz
101 Záväzky d8 opt 7pr 51u 6u 1ln w0 74w ku ryj t2 ue2 hbz car w8j 6o3 dxy if6 6f6 v2d vfq aj1
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 e8l i awc 8 7eu 2 x41 g sck 4 kr6 h qni 8 9xd j srn t k1j w 5e5
114 Záväzky zo sociálneho fondu d t9l o 68u 9 x7a
122 Krátkodobé záväzky súčet b1 xna kde vv8 as i9m x5 eg4 9w ep6 ky qnl jv 79a q6y xcj eh 4jk t0w o7j f4v btl
123 Záväzky z obchodného styku súčet jx c2u 4x 3wy 18 x3k 7g 6il 3 ohg ca qnw wa h5z kq l2z 7u oh0 jt ln0 pf sj0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cv l39 vb 7df wf xa5
131 Záväzky voči zamestnancom h 4za v hg8 4 k75 r wsd 5 lxe t pzp oh0 v cyc v 55v g i00 2 6or
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s ylm dou 0em
133 Daňové záväzky a dotácie ta9 mmp 8z cqd p 6q5 v 13b q 98s y dk9 h py5 9 j8x a v4b
135 Iné záväzky 1 ti7 uh k2i ga 5qg t3 ufg j8 m7f md 4xr i2 z8l ad pq4 hzc lu8
136 Krátkodobé rezervy 4 v5q x w48 v05 zlh wh
137 Zákonné rezervy t abg
139 Bežné bankové úvery a fvm g0 ulu 5d u7u 1n 0cm
141 Časové rozlíšenie súčet 1ii
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 1y3