Roľnícke družstvo Dovalovo - Podrobnosti

Vložka číslo
186/L
Dátum vzniku
01.01.1992
Predmety činnosti
 • čistiace a upratovacie služby (od 24.5.2019)
 • práce kombajnami na zákazku (od 18.5.2006)
 • zber, vyorávanie, oranie, bránenie, siatie, sadenie, valcovanie, kosenie, balenie poľnohospodárskymi strojmi na zákazku (od 18.5.2006)
 • pasenie hospodárskych zvierat na zákazku (od 18.5.2006)
 • podnikanie v oblasti nakladanie s odpadom v rozsahu voľných živností (od 18.5.2006)
 • cestná nákladná doprava (od 31.1.2003)
 • nákup a predaj stravy (od 31.1.2003)
 • oprava pracovných strojov a motorových vozidiel (od 31.1.2003)
 • prenájom spevnených plôch (od 31.1.2003)
 • podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnoshospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (od 5.4.1993)
 • prevádzkovanie lyžiarskeho vleku (od 5.4.1993)
 • zemné práce strojom (od 5.4.1993)
 • zobraziť ukončené
 • servis a dezinfekcia dojacích zariadení (od 5.4.1993 do 30.1.2003)
 • verejná cestná nákladná a osobná doprava (od 5.4.1993 do 30.1.2003)
 • obrusovanie pneumatík (od 5.4.1993 do 30.1.2003)
 • l. Výroba a predaj poľnohospodárskych, potravinárskych a priemyselných výrobkov (od 19.12.1991 do 4.4.1993)
 • 2. Služba občanom a organizáciám * doprava pre svoju potrebu * stavebné a údržbárske práce * kovoobrábanie * zámočnícke práce * stolárske práce a tesárske práce * reštauračné, stravovacie a ubytovacie služby (od 19.12.1991 do 4.4.1993)
 • 3. Ťažba vápenca a riečneho štrku (od 19.12.1991 do 4.4.1993)
 • 4. Pestovanie zeleniny (od 19.12.1991 do 4.4.1993)
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na členskej schôdzi dňa 29.11.2002 bola schválená zmena stanov.
 • Na členskej schôdzi dňa 26.3.1999 bola schválená zmena stanov.
 • Členská schôdza uskutočnená dňa 11.12.1992 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb. Stary spis: Dr 92
 • Družstvo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 26.3.1991 prijatím stanov zák.č.162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Uložené listiny
 • Úz. stanov, zápis čl. schôdze, uznesenie čl. schôdze,
 • Úplné znenie Stanov z 24/3/06
 • Úplné znenie Stanov DR z 20/3/09
 • Úplné znenie Stanov z 25/3/11
 • stanovy úplné znenie 26.03.2010
 • Úplné znenie stanov roľníckeho družstva.asice
 • Uznesenie členskej schôdze.asice
 • Podpisový vzor - Španko.asice
 • Podpisový vzor - Bukovičová.asice
 • Podpisový vzor - Slabej.asice
 • Podpisový vzor - Lizúch.asice
 • Podpisový vzor - Šintaj.asice
 • Výročná správa 2007 /ÚZ+SNA/
 • Účtovná závierka 2006+SNA
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • UZ k 31.12.2000 + poznámky + SNA
 • Účtovná závierka 2010+pozn.+SNA+VS
 • účtovná závierka 2011 + poznámky + výročná správa+SNA
 • účtovná závierka za rok 2012+poznámky+správa audítora o overení IUZ+výročná správa+správa audítora o overení súladu VS s UZ
 • Výročná správa 2005, účt. závierka 2005,
 • Výročná správa, účt. závierka 2004,
 • Účtovná závierka 2003, výročná a audítorská správa,
 • 2x výr. správa, 2x účt. závierka 2002
 • výr. správa 2001, výkaz, súvaha, príloha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka 2008 + poznámky + dodatok k SNA
 • Výročná správa za rok 2008
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • plnomocenstvo 26.03.2010 a splnomocnenia 26.03.2010
 • zápisnica z výročnej členskej schôdze 26.03.2010 + uznesenie z výročnej členskej schôdze 26.03.2010
 • Zápisnica z Predstavenstva z 16/3/09 a VČS z 20/3/09
 • Zápis členskej schôdze,
 • Zápisnica z VČS z 24/3/06
 • Zapisnica.zep
 • Uznesenie.zep
 • Pozvanka.zep
 • Prezencna_listina.zep
 • Prezencna_listina_II.zep
 • Zápisnica z VČS z 25/3/11
 • zapisnica.pdf.pdf.asice
 • Zápisnica z členskej schôdze.asice
 • Prezenčná listina.asice
 • Živnostenský list
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum aktualizácie
17.11.2022