Nokia Slovakia, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
4951/B
Dátum vzniku
08.07.1991
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
Základné imanie
11 119 990,00 €
Predmety činnosti
 • veľkoobchod s elektrotechnickým a strojárenským tovarom (od 1.9.2018)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 1.9.2018)
 • inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (od 1.9.2018)
 • kompletizácia a montáž počítačových sietí a hardware v rozsahu voľnej živnosti (od 1.9.2018)
 • poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software (od 1.9.2018)
 • inžinierska činnosť v elektrotechnike (od 1.9.2018)
 • usporadúvanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (od 1.9.2018)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 1.9.2018)
 • prenájom hnuteľného tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 1.9.2018)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 1.9.2018)
 • vedenie účtovníctva (od 12.8.2002)
 • automatizované spracovanie údajov (od 12.8.2002)
 • zasielateľstvo (od 12.8.2002)
 • marketingová činnosť a vyhotovovanie marketingových štúdií v oblasti telekomunikácií (od 17.11.1999)
 • nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľných živností (od 30.6.1999)
 • projektovanie, pokládka, montáž, rekonštrukcia, servis a meranie podzemných a nadzemných vedení JST /optických a metalických/ vrátane nadväzujúcich kábelových vedení a súborov (od 30.6.1999)
 • projektovanie a montáž, servis a meranie analógových a digitálnych telefónnych ústrední (od 30.6.1999)
 • projektovanie a montáž, servis a meranie analógových a digitálnych systémov prenosu signálov (od 30.6.1999)
 • výroba telekomunikačných zariadení (od 24.8.1998)
 • organizovanie a poriadanie školení v oblasti prevádzkovania a údržby telekomunikačných zariadení (od 24.8.1998)
 • nákup a predaj telekomunikačných zariadení (od 24.8.1998)
 • výroba, montáž a opravy vyhradených elektrických zariadení (od 24.8.1998)
 • vývoj, výroba a údržba počítačových programov pre telekomunikácie v zmysle autorského zákona (od 24.8.1998)
 • montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti (od 9.12.1997)
 • montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete (od 9.12.1997)
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát (od 17.11.1999 do 31.8.2018)
 • výroba, predaj /v tuzemsku aj v zahraničí/, montáž, údržba a školenie týkajúce sa verejného telefónneho spojovacieho systému 12, jeho komponentov a podzostáv (od 17.12.1991 do 23.8.1998)
 • nákup a import vstupného materiálu, investičných zariadení a ďalšieho materiálu súvisiaceho so systémom 12 (od 17.12.1991 do 23.8.1998)
 • nákup a následný predaj spojovacieho zariadenia Systému 12 včítane komponentov a podzostáv a iného materiálu súvisiaceho so Systémom 12 (od 17.12.1991 do 23.8.1998)
 • vykonávanie činností týkajúcich sa programového vybavenia Systému 12 predovšetkým zákazníckych inžinierskych činností (od 17.12.1991 do 23.8.1998)
 • vykonávanie zahraničných obchodných činností v súlade s platnými právnymi predpismi (od 17.12.1991 do 23.8.1998)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 3 319,40 €
 • Počet: 3350
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 27.02.2018
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Balázs Pelyhe
  Vágás útca 39
  01164 Budapešť
  Maďarsko
  Vznik funkcie: 20.12.2017
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Aleš Voženílek
  Radomská 471/B
  818100 Praha
  Česká republika
  Vznik funkcie: 30.05.2017
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
 • Ferdinand Burischek
  Weinbergsiedlung 24/A
  A-3561 Zöbing
  Rakúsko
 • Monika Saracyn
  Al. Niepodległości 227/233 m.9
  Varšava 02-087
  Poľská republika
  Vznik funkcie: 21.05.2012
 • Beata Szwoger-Lettecka
  Pustułecki 16 m.12
  Varšava 02-811
  Poľská republika
  Vznik funkcie: 21.05.2012
 • Ján Urbanovský
  Kollárova 1928/10
  03101 Liptovský Mikuláš
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.06.2009
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 773/2018, Nz 22892/2018, NCRIs 23343/2018 zo dňa 12.07. 2018.
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.12.2016.
 • Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 12.01.2016. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.02.2011.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2014
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.07.2015
 • rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2010 a 21.05.2012.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.01.2011.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2009.
 • Spoločnosť má vydané kmeňové akcie. Na valnom zhromaždení dňa 27. 3. 2002 bola schválená zmena stanov.
 • Dňa 1.2. 2001 odpredala spoločnosť Alcatel Slovakia a.s. časť svojho podniku, a to organizačnú časť - úsek spoločnosti s názvom Divízia e-DD spoločnosti Alcatel e-Business Distribution, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 6/A, IČO: 35 804 262.
 • Na valnom zhromaždení dňa 28.9.1999 bola schválená zmena stanov.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.6. 1999 bola schválená zmena stanov.
 • Starý spis: Sa 106
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.10. 1995 bola schválená zmena stanov.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.3. 1994 bola schválená zmena stanov.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.11. 1993 bola schválená zmena stanov.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.12. 1992 bola schválená zmena stanov v zmysle Zák.č. 513/91 Zb.
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmlu- vou zmluvou zo dňa 3.7. 1991. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.11. 1991 bola schválená zmena stanov v čl. 4,5,6.
Uložené listiny
 • účt. záv,
 • nz, listina, 5x pv,
 • výr. správa
 • Správa audítora, výr. správa 2002, zápis Mvz, účt. závierka 2002,
 • Podpisový vzor: Ing. J. Vyšňan
 • Zápisnica z R VZ 17/03/04, 1/7/04 + prílohy
 • Dodatok k stanovám,
 • Úplné znenie stanov: 14.4.2005,
 • Zápisnica z VZ: NZ 16948/2005,
 • Výročná a audítorská správa 2004,
 • Účtovná závierka 2005+VS+SNA
 • Výročná a audítorská správa 2003,
 • Podpisové vzory členov predstavenstva,
 • Rozhodnutie akcionára z 14/3/07
 • Osvedčenie o MVZ-NZ 20598/07 z 28/5/07+Stanovy
 • Rozhodnutie akcionára z 15/5/08
 • účtovná závierka 2006
 • účtovná závierka 2007 + správa audítora
 • Osvedčenie z MVZ -NZ 20991/09 z 22/6/09
 • Úplné znenie Stanov AS z 22/6/09
 • Osvedčenie z MVZ-NZ 33386/09 z 30/9/09
 • Úplné znenie Stanov AS z 30/9/09
 • Účtovná závierka a správa audítora za rok 2009.
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 23.5.2014.
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 21.7.2015.
 • Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti z 12.1.2016
 • Podpisové vzory - Ing. Katarína Dušinská, Mgr. Peter Olejár, z 16.3.2016
 • Notárska zápisnica N 37/2011, Nz 6157/2011, NCRls 6332/2011 z 22.2.2011, osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.12.2016
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka a výročná správa za rok 2016
 • Úplné znenie stanov a.s. z 1.7.2017
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 21.7.2017
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • rozhodnutie jediného akcionára
 • Notárska zápisnica N 37/2011, Nz 6157/2011
 • Rozhodnutie jediného akcionára
 • rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2017
 • Rozhodnutie jediného akcionára.zep
 • Úplne znenie stanov.zep
 • Plnomocenstvo právneho zástupcu.zep
 • Plná moc.zep
 • Navrh zmluvy o zluceni medzi Alcatel-Lucent Slovakia a.s. a Nokia Solutions and Networks Slovakia, s. r. o..zep
 • Rozhodnutie jedineho akcionara.zep
 • Uplne znenie stanov.zep
 • Plnomocenstvo.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 733/2018 zo dňa 12.7.2018
 • Rozhodnutie akcionara Nokia Solutions and Networks Oy formou Notárskej zápisnice N 774/2018 zo dňa 12,7,2018
 • Plnomocenstvo Alcatel-Lucent Slovakia a.s.
 • Úplné znenie stanov.zep
 • Plná moc právneho zástupcu.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 1.10.2018
 • zmluva o zluceni.zep
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
21.02.2020
Domény