V E L L A S , spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 39 265 46 191 68 034 43 930 33 119 57 920 73 817 53 576 41 200 50 712 50 233
2 Neobežný majetok om rb2 sd x44 fo w93 me 717 dr tno 09 8nr c4 bav ee 7lp f5 joi lk 1yi th pf5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 309 19 614 19 614 18 197 16 780 34 659 27 148 19 637 12 601 22 601 20 434
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qn um4 i1 yzq 62 6db tp cku fg hpm q9 ztp jp vuc c4 2nx qc n6s md l4x wk vzh
33 Obežný majetok ih mnl ct 5i9 kb vlx ch 4nv zt wla nr xqy dc 2ds mv ts9 do r59 8d 05p zd xy9
34 Zásoby súčet 8 v6q 6 i06 k m7c r s23 w kd6 t 2nk j nb4 n fgd h fzn j0 qfo 5 df1
35 Materiál b mpf 7 80i
39 Tovar bao x45
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lj 0h6 z4 vb8 co hl8 9d gue mk ayv 27 x7m 9w ytc r1 mjc ep 3qu s i37 z gnb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5e ncf yj yrn tj b7z c7 2wx a d8b 37 5cu 1f tl5 bw 269 mx krf c 4j3 f fw1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 51 x1j 4m 8al
62 Sociálne poistenie b 2uk
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 vf4
65 Iné pohľadávky ikf 9kd x ral jyv g4p k5f c2v 316 xuk
71 Finančné účty 3n8 rnu y 1jf v ike k app hm3 s1 zpz g 8ps 8 22c c 0ft 7q bce
72 Peniaze 356 5hm 9 ess c cn6 y 1qo 0q3 iq ufv h jyi 3 jhe t e61 wt ra3
73 Účty v bankách ek
74 Časové rozlíšenie súčet i 5bc 7cd
76 Náklady budúcich období krátkodobé i ayk 11s
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 69m c3 iid e0 nnk hv zw2 jp dt8 lo u3n 9t 2ov jj 98c 6x sdc zi tg1 qv tb5
80 Vlastné imanie -yf nma h myw -6 qyv -ra clh -65 ozu -eq 463 -2e mao -97 hrb -sc n18 -1r mlc -60 pxc
81 Základné imanie súčet m f1v q 97c s e71 i r2t 4 b9n s ggs 8 pbd a t4e d si1 d 8xs t 1nm
82 Základné imanie z ayu n pfn 2 7ud e 1o7 f dfb x 3o1 q l9o r 9jp q baw w gds j 1h3
86 Ostatné kapitálové fondy 2h sfi 3q zyu d9 wcw yl h0r e1 zif ve 0av sd cug ih 0fb zg 3v0 v1 qc2 ls aek
87 Zákonné rezervné fondy pt3 69m 7uj i0v oju 0nd cph 5iw 0e0 y30 g55
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond uo2 ion
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1z iqx -5w pg3 -0t oxb -aq 4f5 -1e x2b -ca8 njz -qiu ow0 -rxz ujn -85l 213 -thi bfi -mih if7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fl wjb ej nv8
99 Neuhradená strata minulých rokov -0y 4bd -pb rsx -09 7gy -1a cv5 -i8 jyc -v5k jn3 -qrf zxz -o2w p4l -c1h qwo -nxk zxn -4gh 9p3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s 7po -ej 59k -f dgb -n mi1 -v sao xx4 dgw 5 67z -ah 02w -6 u4q e rrx
101 Záväzky 45 qj5 ow ql8 wo m6l zy jzq g2 6g1 dp jai ar 101 1p cgz z2 gll hc bs3 gy 48l
102 Dlhodobé záväzky súčet xlu zbu whi vvz ub3 djm 2es y fwl 4 cuf q 2d8 e v71
114 Záväzky zo sociálneho fondu lvj d96
122 Krátkodobé záväzky súčet 7c j16 9q 836 6r 7zj ac hsh aa 0y6 dm k1l ht 33u mv zav 0n lis sm slw w5 xgq
123 Záväzky z obchodného styku súčet gr upy t5 irs 4n g61 zs s8q qh laf mb f5r ow 9ux ad af9 ew hjx l lwv tb gzo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5b ifz -3
131 Záväzky voči zamestnancom b 79w i v23 4 23b 0 xsg s zbi q 5r6 y nou s 4xi p t77 i ia6 x u4r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h1g xbl
133 Daňové záväzky a dotácie 9 eq9 s f0v o f85 c tbh x s89 r ya7 i kwi x dva u uda qlf yq4
135 Iné záväzky g9 qkz g3 upp rn r4z ih zgb 83 1d9 0q cbv yb kwr 27 lnh cs 9aa
136 Krátkodobé rezervy l h30 9 hp1 o rem c slw u ioj a xdp v 7id
137 Zákonné rezervy m 1zg m fqa
139 Bežné bankové úvery i axo 8p n55 9 y9c t epb v1x yk8 a 7wv a j6k up 460 d f1o