Stredná odborná škola technická - Podrobnosti

Dátum vzniku
01.01.1991
Predmety činnosti
 • Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 6.4.2009)
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 26.3.2010)
 • Technik požiarnej ochrany (od 1.5.2011)
 • Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení (od 1.5.2011)
 • Oprava a kontrola požiarnych hydrantov (od 1.5.2011)
 • Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov (od 1.5.2011)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.5.2011)
 • Bezpečnostnotechnické služby (od 26.8.2011)
 • Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva (od 1.6.2016)
 • Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti (od 1.6.2016)
 • Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva (od 1.6.2016)
 • Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov (od 18.5.2016)
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (od 6.8.2016)
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových (od 5.6.2017)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 28.6.2019)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 28.6.2019)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 28.6.2019)
 • zobraziť ukončené
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky Oprava a údržba, montáž a rekonštrukcia elektrických zariadení Skupina zariadení: E1 elektrické zariadenia s obmedzením napätia do 52 kV vrátane bleskozvodov pre triedu objektov: A: objekty bez nebezpečenstva výbuchu B: objekty s nebezpečenstvom výbuchu (od 1.5.2011 do 6.8.2016)
Dátum aktualizácie
07.02.2020