Miestny národný výbor v Topoľčiankach - Podrobnosti

Vložka číslo
180/N
Dátum vzniku
09.04.1971
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • odvoz domového odpadu (od 23.5.1983 do 19.7.2017)
 • holičstvo (od 9.4.1971 do 19.7.2017)
 • fotograf (od 9.4.1971 do 19.7.2017)
 • šrotovňa (od 9.4.1971 do 19.7.2017)
 • kaderníctvo (od 9.4.1971 do 19.7.2017)
 • odvoz smetí (od 1.3.1973 do 11.1.1976)
 • stolárstvo (od 9.4.1971 do 11.1.1976)
 • výroba zmrzliny (od 9.4.1971 do 11.1.1976)
Ďalsie právne skutočnosti
 • Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Pšn, vložka číslo 180/N sa vymazáva dňom 20.7.2017 Miestny národný výbor v Topoľčiankach, so sídlom Topoľčianky, IČO: 00 000 099 na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Topoľčianky zo dňa 14.6.2017 a súhlasu Daňového úradu Nitra zo dňa 28.6.2017 .
Uložené listiny
 • Uznesenie č. 340/2017/22
Dátum aktualizácie
26.09.2022