Často kladené otázky

Odkiaľ čerpáme všetky údaje o firmách?

Všetky údaje čerpáme z verejne dostupných zdrojov a databáz, ktoré sú popísané nižšie. Údaje sú dostupné v najrôznejších formách (obrázky, pdf, xls, csv, xml, json, ...). Naša databáza obsahuje agregované, zdigitalizované a hlavne štrukturované údaje v použiteľnej forme.


Prečo zverejňujeme účtovné závierky a odkiaľ ich máme?

Register účtovných závierok prevádzkovaný Ministerstvom financií SR zverejňuje od 1.1.2014 (dátum spustenia registra do reálnej prevádzky), účtovné závierky väčšiny slovenských spoločností a organizácií od roku 2009 do súčasnosti. Ostatné účtovné závierky, ktoré náš portál obsahuje (hlavne za staršie roky), sme získali z Obchodného vestníka, ktorý zverejňuje vybraté účtovné závierky od roku 2004.


Je zverejňovanie údajov o právnických osobách alebo fyzických osobách - podnikateľoch porušením zákona o ochrane osobných údajov?

Radi by sme vám dali do pozornosti, že zákon o ochrane osobných údajov sa zaoberá ochranou osobných údajov fyzických osôb, teda nie právnických osôb a ani fyzických osôb podnikateľov. Z vyššie uvedeného vyplýva, že zverejňovanie Vami uvedených údajov nepodlieha zákonu o ochrane osobných údajov, nakoľko sa nejedná o fyzické osoby.
20.5.2014 - JUDr. Lucia Kopná, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky