N Ukážková, s.r.o. - Podlžnosti

Pozastavenie sledovania podlžností zo zdravotnej poisťovne Dôvera

Vážení zákazníci,
z dôvodu legislatívnych zmien, ktoré vstúpili do platnosti od 25.mája 2018 (GDPR), sa pozastavila aktualizácia zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera. Túto situáciu sa snažíme vyriešiť čo najskôr.

Aktuálne podlžnosti

Veriteľ Dlžník Adresa Dlžná suma Od Do
Poisťovňa Dôvera Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 2 237,00 € 20.6.2017 N/A
* V prípade podlžností uvádzame dátumy od/do ako najskorší možný dátum zistenia zmeny stavu či zverejnenia. Tento dátum sa nemusí zhodovať s dátumom, ku ktorému bol zoznam dlžníkov zostavený. Napríklad: Finančná správa zostavuje zoznam dlžníkov ku poslednému dňu v mesiaci, ale tento zoznam zverejní až ku 17. dňu nasledujúceho mesiaca.

História podlžností

Veriteľ Dlžník Adresa Dlžná suma Od Do
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 23 655,16 € 20.6.2016 22.8.2016
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 41 768,09 € 23.5.2016 9.8.2016
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 23 741,91 € 20.5.2016 20.6.2016
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 23 831,93 € 20.4.2016 20.5.2016
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 41 978,81 € 19.4.2016 23.5.2016
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 42 208,33 € 29.3.2016 19.4.2016
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 42 148,61 € 21.3.2016 29.3.2016
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 24 019,09 € 21.3.2016 20.4.2016
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 42 248,77 € 7.3.2016 21.3.2016
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 40 233,56 € 29.2.2016 7.3.2016
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 23 507,46 € 22.2.2016 21.3.2016
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 24 658,84 € 20.1.2016 22.2.2016
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 42 308,49 € 4.1.2016 29.2.2016
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 24 206,25 € 20.10.2015 20.1.2016
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 42 638,17 € 2.10.2015 4.1.2016
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 24 924,00 € 21.9.2015 20.10.2015
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 24 394,00 € 20.7.2015 21.9.2015
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 42 968,00 € 3.7.2015 2.10.2015
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 24 581,00 € 22.6.2015 20.7.2015
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 34 152,00 € 20.4.2015 22.6.2015
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 43 298,00 € 10.4.2015 3.7.2015
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 34 339,00 € 20.2.2015 20.4.2015
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 31 867,49 € 20.1.2015 20.2.2015
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 43 627,21 € 2.1.2015 17.4.2015
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 32 106,00 € 22.12.2014 20.1.2015
* V prípade podlžností uvádzame dátumy od/do ako najskorší možný dátum zistenia zmeny stavu či zverejnenia. Tento dátum sa nemusí zhodovať s dátumom, ku ktorému bol zoznam dlžníkov zostavený. Napríklad: Finančná správa zostavuje zoznam dlžníkov ku poslednému dňu v mesiaci, ale tento zoznam zverejní až ku 17. dňu nasledujúceho mesiaca.