Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Marián Mina, Záhradná 358/8, Humenné
PEKNÉ DVERE s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2020 15 374,00 € 2 860,00 €
Marián Mina, Komenského 6199/9, Humenné
BEST GROUP SLOVAKIA s.r.o. spoločník 50% (súčasný) 2020 0,00 € -288,00 €