Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Agrovýkrm [as], Jablonická cesta 2/2686, Senica
AGROTRIA s.r.o. spoločník 2% (súčasný) 2020 365 650,00 € 118 302,00 €
Agrovýkrm Rybany s.r.o. spoločník (súčasný) 2020 3 588 685,00 € 634 539,00 €
AGRORAMA, s.r.o. spoločník (súčasný) 2020 10 321 132,00 € 139 151,00 €
PolAgroStav, s.r.o. spoločník 11% (súčasný) 2020 76 201,00 € 14 915,00 €