Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Alica Babicová, Továrenská 477/54, Vlkanová
AVB consulting, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2019 43 900,00 € 367,00 €
AVB Economic, s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2020 19 500,00 € 6 363,00 €
Alica Babicová, Lhenická 43/33, Budča
AVB consulting, s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 43 900,00 € 367,00 €