Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Bernhard Henhappel, Jesuitensteig 22/1, Viedeň
Tatra banka, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2015 475 488 000,00 € 115 787 000,00 €
Tatra-Leasing, s.r.o. člen dozornej rady (súčasný) 2011 204 820 726,00 € 2 408 379,00 €
Tatra Residence, s. r. o. (zrušená) člen dozornej rady (minulý) 2016 4 756 636,00 € 1 034 338,00 €
Tatra Residence, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2018 2 044 591,00 € -11 748,00 €
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. člen dozornej rady (minulý) 2013 17 281 000,00 € 1 050 000,00 €
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2014 8 313 000,00 € 2 044 000,00 €
PRODEAL, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2018 1 332 439,00 € 463 762,00 €