Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Boris Reken, Gajova 15, Bratislava
ISCARE, a.s. člen dozornej rady (minulý) 2021 4 295 843,00 € 252 995,00 €
ABAS CiT Management s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2017 16 194,00 € -392 676,00 €
ABAS SR Management s. r. o. konateľ (minulý) 2021 1 801 646,00 € 81 121,00 €
SlovFork s. r. o. spoločník 15% (minulý), konateľ (minulý) 2021 23 152,00 € -38 350,00 €
PSL Consulting SK s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2013 0,00 € -39 730,00 €
GLOBAL PRINT s. r. o. (zrušená) spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2011 30 332,00 € -8 177,00 €
GENERAL PRINT s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2010 50 064,00 € -36 321,00 €
Intelltec s.r.o. (zrušená) spoločník 85% (minulý), spoločník 100% (minulý), spoločník 45% (minulý), konateľ (minulý) 2014 0,00 € 2 654,00 €
Interportfolio s.r.o. konateľ (minulý) 2021 5 342,00 € 950,00 €
REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. spoločník 75% (súčasný), spoločník (minulý), spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2021 243 357,00 € 39 234,00 €
SYSTEM SOLUTIONS s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2021 37 340,00 € 1 473,00 €
CEVARD ADVISE s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2021 28 000,00 € 12 324,00 €
ISCARE GROUP s.r.o. konateľ (minulý) 2012 100 000,00 € -51,00 €
INTEXA GROUP s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2021 15 040,00 € 4 201,00 €
SEC Technologies, s.r.o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 1 074 775,00 € -324 607,00 €
ENERGY - PROFICOM s. r. o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 20 750,00 € 2 316,00 €
BK Consulting SK s. r. o. (zrušená) spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2012 8,00 € 62,00 €
FinFox Consulting s. r. o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 69 000,00 € 7 544,00 €
PON FIT s.r.o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 0,00 € -749,00 €
VERTMONT s. r. o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 63 181,00 € 28 949,00 €
TRUE PASSION s.r.o. (zrušená) spoločník 50% (minulý)
SPV five s. r.o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 32 013,00 € 59 176,00 €
TED consult s. r. o. v likvidácii spoločník 50% (súčasný) 2022 0,00 € -16 040,00 €
SPV six s. r. o . spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 61 016,00 € -44 403,00 €
SPV seven s. r. o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2016 0,00 € 0,00 €
SPV eight s. r. o. (zrušená) spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý)
Real Estate Consulting s. r. o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 0,00 € -23 126,00 €
Bilberry Group s. r. o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 90 122,00 € 8 318,00 €
Dočista s. r. o. (zrušená) spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2012 16 237,00 € 5 060,00 €
inCare Medical Center s. r. o. (zrušená) spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý), člen dozornej rady (minulý) 2019 0,00 € -13 601,00 €
TERRA WYLAK VINEYARDS, s.r.o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2019 36 385,00 € 5 509,00 €
Trident SK s.r.o. spoločník 50% (minulý), spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2020 0,00 € 0,00 €
DART Consulting s. r. o. (zrušená) spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2016 65 770,00 € -8 548,00 €
Pasienkova s. r. o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 76 526,00 € 11 916,00 €
SPV twelve s. r. o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý)
inCare Group s.r.o spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 0,00 € -1 234,00 €
JMS sport s. r. o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 24 000,00 € 19 956,00 €
SPV SK 02 s.r.o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 121 104,00 € 60 173,00 €
Falcoton s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2021 0,00 € -3 724,00 €
SPV SK 12 s. r. o. v likvidácii (zrušená) spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2015 0,00 € -11 704,00 €
AE Seven Slovakia s. r. o. konateľ (minulý) 2021 356 992,00 € 13 326,00 €
tandemo s.r.o. konateľ (minulý) 2021 75 169,00 € 8 888,00 €
PROGREEN s.r.o. konateľ (minulý) 2021 81 453,00 € 35 246,00 €
MAXX SLOVAKIA, s. r. o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 15% (minulý), konateľ (minulý) 2021 1 000,00 € 802,00 €
MEATHOLOGY s.r.o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 0,00 € -262,00 €
SPV SK 19 s. r. o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý)
Nové obchodné technológie, s.r.o. konateľ (minulý) 2021 0,00 € -1 675,00 €
KOPČIANSKA s.r.o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 82 434,00 € 31 446,00 €
ALAKE a. s. predseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2021 0,00 € 0,00 €
SPV SK 22 s.r.o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 49 000,00 € 23 016,00 €
Socio s.r.o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 8 651,00 € 2 881,00 €
BOVIA s. r. o. spoločník 85% (minulý), konateľ (minulý) 2021 33 881,00 € 2 567,00 €
Gamapek SK s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2021 464 366,00 € -5,00 €
Inter Logistic s. r. o. spoločník (minulý), konateľ (minulý) 2021 19 677,00 € -24 895,00 €
M.A.O care s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý)
REAL SOLUTIONS SK s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2021 50 000,00 € 1 615,00 €
SKY CLINIC s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý)
SPV SK 30 s. r. o. spoločník 50% (súčasný)
Boris Reken, Studenohorská 32, Bratislava
Redis Servis, a.s. (zrušená) člen predstavenstva predstavenstva (minulý)
Top Slovakia, spol. s r.o. v likvidácii (zrušená) spoločník 15% (minulý)
MoBo Holding, a. s. (zrušená) predseda dozornej rady (minulý) 2015 0,00 € -480,00 €
ABAS CiT Management s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2017 16 194,00 € -392 676,00 €