Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Gronbach Forschungs, Prof. - Dr. - Anton - Kathrein - Straße 2, Niederndorf
IMPERIOR, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2021 2 398,00 € -262,00 €
GRONBACH k.s. komanditista 100% (súčasný) 2021 40 008 220,00 € 974 390,00 €
MTE Engineering k.s. komanditista 100% (súčasný), komanditista (minulý) 2021 292 379,00 € 109 346,00 €
MTT Trading k. s. komanditista 100% (súčasný), komanditista (minulý) 2021 0,00 € -3 758,00 €