Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Horst Kumor, H. Meličkovej 5, Bratislava
SLOVAKIA CTX a.s. predseda predstavenstva (súčasný)
MEGAVISION s r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
METROPOLITAN, a.s. v konkurze (zrušená) predseda predstavenstva (minulý) 2009 780,00 € -44 237,00 €
K&K REAL INVEST, spol. s r.o. spoločník 40% (minulý), konateľ (minulý) 2009 3 984,00 € -65,00 €
SCHOOL HOUSE, s.r.o. konateľ (minulý) 2018 14 400,00 € -3 657,00 €
Horst Kumor, Klariská 324/6, Bratislava
LIBRI s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2015 1 535 955,00 € -5 931,00 €
ISTROPOLITANA, s.r.o. (zrušená) spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý)
NETPORT s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý)
Halston s.r.o. konateľ (súčasný)
Halston Properties, s.r.o. spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2014 0,00 € 0,00 €
Double Promotion s. r. o. spoločník 49% (minulý), konateľ (minulý) 2011 1,00 € -31 254,00 €
GRAMERCY INTERNATIONAL s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý)
INP System s. r. o. (zrušená) spoločník 51% (minulý), konateľ (minulý)
INP Group s. r. o. spoločník 36% (minulý), konateľ (minulý), spoločník 85% (minulý)
HEGEMONY MEDIA s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2015 45 000,00 € -83,00 €
Manolo, s.r.o. konateľ (súčasný) 2017 0,00 € 0,00 €
PATRIMONIUM a. s. člen predstavenstva (súčasný) 2015 162 262,00 € 1 201,00 €
PATRIMONIUM Property s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný), spoločník 20% (súčasný) 2016 7 700,00 € -1 444,00 €
VEBSEC s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2015 0,00 € -94,00 €