Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Igor Vida, Šulekova 22, Bratislava
Tatra banka, a.s. predseda predstavenstva predstavenstva (minulý), podpredseda predstavenstva predstavenstva (minulý), člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2015 475 488 000,00 € 115 787 000,00 €
ELIOT, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2011 408 131,00 € 471 607,00 €
CENTRUM BÝVANIA, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
Fond ochrany vkladov (minulý)
Tatra Residence, s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2016 4 756 636,00 € 1 034 338,00 €
TATRA BILLING SERVICES, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. člen dozornej rady (minulý) 2013 17 281 000,00 € 1 050 000,00 €
ADEA, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
Tatra Group Finance, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
H.I.F., spol. s r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2016 16 862,00 € -33 464,00 €
Group Cloud Solutions, s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2019 0,00 € -4 490,00 €
R - PLUS, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
Tatra Residence, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2012 1 785 074,00 € -8 522 890,00 €
TG Soft, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
Igor Vida, Bazovského 1, Bratislava
TATRA KUPÓN FOND, investičný fond, akciová spoločnosť (zrušená) člen predstavenstva (minulý)
Igor Vida, Gorazdova 1, Bratislava
Tatra banka, a.s. predseda predstavenstva predstavenstva (minulý), podpredseda predstavenstva predstavenstva (minulý), člen predstavenstva predstavenstva (minulý), člen dozornej rady (súčasný) 2015 475 488 000,00 € 115 787 000,00 €
Tatra-Leasing, s.r.o. člen dozornej rady (minulý) 2011 204 820 726,00 € 2 408 379,00 €
Fond ochrany vkladov (minulý)
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. člen dozornej rady (minulý) 2013 17 281 000,00 € 1 050 000,00 €
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. člen dozornej rady (minulý) 2014 8 313 000,00 € 2 044 000,00 €
Igor Vida, Nejedlého 29, Bratislava
Tatra banka, a.s. predseda predstavenstva predstavenstva (minulý), podpredseda predstavenstva predstavenstva (minulý), člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2015 475 488 000,00 € 115 787 000,00 €
TATRA KUPÓN FOND, investičný fond, akciová spoločnosť (zrušená) člen dozornej rady (minulý)
Alfa Kapitál, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
ADEA, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
Tatra Group Finance, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
H.I.F., spol. s r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2016 16 862,00 € -33 464,00 €