Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Ján Šimko, Námestie Andreja Sládkoviča 336/5, Hrochoť
ŠIMKO - DREVOREZ, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý), spoločník 80% (minulý) 2021 39 249,00 € 941,00 €
Ján Šimko, Ľuda Ondrejova 344/21, Hrochoť
Poľnohospodárske družstvo Hrochoť člen predstavenstva (minulý), predseda predstavenstva (minulý), podpredseda predstavenstva (minulý) 2021 604 542,00 € -118 136,00 €
Ján Šimko, Na Teplici 381/4, Hrochoť
Poľnohospodárske družstvo Hrochoť člen predstavenstva (minulý), predseda predstavenstva (minulý), podpredseda predstavenstva (minulý) 2021 604 542,00 € -118 136,00 €
Ján Šimko, Hrochoť 212, Hrochoť
Poľnohospodárske družstvo Hrochoť člen predstavenstva (minulý), predseda predstavenstva (minulý), podpredseda predstavenstva (minulý) 2021 604 542,00 € -118 136,00 €
Ján Šimko a spol. (minulý)
AGROCOMB, spol. s r.o. (zrušená) spoločník 23% (minulý), spoločník 20% (minulý)
B.V.O.S., s.r.o. (zrušená) spoločník 25% (minulý), spoločník 20% (minulý), konateľ (minulý)
DOBYKO LIMITED, s.r.o. (zrušená) spoločník 20% (minulý), konateľ (minulý)
AGROKOM, spol. s r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý), spoločník 100% (minulý), spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2021 95 780,00 € -15 779,00 €
ŠIMKO - DREVOREZ, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý), spoločník 80% (minulý), konateľ (súčasný) 2021 39 249,00 € 941,00 €
AGROKOMB, spol. s r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2013 0,00 € 0,00 €