Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Ján Szabó, Cintorínska 9, Šurany
Ján Szabó s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2020 135 302,00 € 57 085,00 €
Ján Szabó, Košická 665/34, Komárno
JSZ cash s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2020 0,00 € 0,00 €
ELCADOR s.r.o. spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý)
Ján Szabó, Sedličná 151, Trenčianske Stankovce
ROSSI, s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2016 277 825,00 € -50 969,00 €
Ján Szabó, Železiarenská 19, Košice
SATO plus s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2020 24 464,00 € -26 481,00 €
Ján Szabó, Dolná 126, Kolárovo
SZ+J s.r.o. konateľ (súčasný) 2020 688 548,00 € 48 898,00 €
Ján Szabó, 126, Blatná na Ostrove
PWR - Plastic waste recycling a. s. predseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2018 176 784,00 € -1 357 298,00 €
KONSTA INVEST, s.r.o. spoločník (minulý), spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2020 52 854,00 € -3 419,00 €
PALEUS, a.s. (zrušená) člen predstavenstva (minulý)
Ján Szabó, Hornádska 16, Bratislava
ZS Bajzova s.r.o. spoločník 13% (súčasný), spoločník (minulý), spoločník 13% (minulý), spoločník 11% (minulý) 2020 93 381,00 € 27 938,00 €
Ján Szabo, 127, Zlaté Klasy
DRI Slovakia s. r. o. , v likvidácii (zrušená) konateľ (minulý) 2014 1 155,00 € 126,00 €
Ján Szabo, 823, Tešedíkovo
SALIX, s.r.o. (zrušená) spoločník 15% (minulý), spoločník 12% (minulý), spoločník 14% (minulý) 2016 0,00 € -480,00 €
Ján Szabo, Škultétyho 1895, Trebišov
Racio projekt, spol. s r.o. (zrušená) spoločník 20% (minulý), konateľ (minulý)
Ján Szabó, Turistická 1155/9, Košice
SCHWEHR-GIPS, spol. s r.o. (zrušená) spoločník 30% (minulý), konateľ (minulý)
ABAKUSZ s.r.o. spoločník (minulý) 2018 0,00 € 0,00 €
Ján Szabo, Vodárenská 23, Košice
GARANT s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý)
METAL PRODUCTS, spol. s r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý)
BIC s.r.o. Košice (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý)
Ján Szabó, Námestie SNP 73, Slovenská Ľupča
Biotika a.s. člen dozornej rady (minulý) 2020 18 470 442,00 € 2 275 985,00 €
Ján Szabo, Augustenstrasse 16, München
TEXCO spol. s r.o. (zrušená) spoločník 8% (minulý) 2012 0,00 € 0,00 €
Ján Szabó, Poľská 2, Bratislava
MEDIO spol. s r.o. v likvidácii (zrušená) spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý)
Ján Szabó, Dimitrovova 19, Komárno
Ján Szabó - VIKTÓRIA (minulý)
Ján Szabo, 74, Kokošovce
VABI, a.s. (zrušená) člen predstavenstva (minulý)
ENVITOUR, s.r.o. (zrušená) spoločník 50% (minulý), spoločník (minulý), konateľ (minulý) 2014 0,00 € -480,00 €
MARIDE s.r.o. spoločník 60% (minulý), spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2014 6 427,00 € -44 764,00 €
Ján Szabó, Karvaša - Bláhovca 5265/94, Vrútky
ETI, s.r.o. "v likvidácii" (zrušená) spoločník 100% (minulý), spoločník 30% (minulý) 2020 0,00 € 0,00 €
Ján Szabo, Karvaša a Bláhovca 5265/94, Vrútky
ETI, s.r.o. "v likvidácii" (zrušená) konateľ (minulý) 2020 0,00 € 0,00 €
Ján Szabó, 201, Vozokany
NPW, a.s. v likvidácii člen predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2021 0,00 € -490,00 €
Ján Szabó, Z. Kodálya 1400/75, Sládkovičovo
AGRO - BSS, s.r.o. spoločník 33% (minulý), spoločník 1% (minulý), spoločník (minulý), konateľ (minulý) 2020 874 079,00 € 13 694,00 €
Ján Szabó, Jilemnického 12, Košice
S.C.B. SLOVAKIA s.r.o. Košice (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý)
R.M.S. Group, spol.s r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý)
Ján Szabó, Rozvadze 425, Trenčianske Stankovce
MARBON s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2020 473 095,00 € -184 552,00 €
ROSSI, s. r. o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2016 277 825,00 € -50 969,00 €
ROSSI BA s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2017 34 979,00 € 13 359,00 €
ALIBABA SK s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2018 0,00 € 0,00 €
LKW + PKW Autoservis, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2020 246 404,00 € 10 228,00 €
Ján Szabó, Ľ. Podjavorinskej 4070/31, Kolárovo
SZ+J s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2020 688 548,00 € 48 898,00 €
Janila, s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2020 119 248,00 € 1 819,00 €
Ján Szabo, Okulka 15/18, Vranov nad Topľou
AMS - Asset Management a.s. (zrušená) člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2012 438,00 € 292,00 €