Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Jozef Ilečko, D. Millyho 570/47, Svidník
Družstvo podielnikov Stročín predseda predstavenstva (súčasný)
DUHAS, s.r.o. konateľ (súčasný)
AGISS, s.r.o. spoločník 49% (súčasný), spoločník 2% (súčasný), spoločník 50% (minulý) 2018 296 035,00 € 1 740,00 €
AGRO-EKO FARMA, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 353 797,00 € 67 647,00 €
Jozef Ilečko, Dezidéra Millyho 570/47, Svidník
Poľnoslužby, a.s. predseda predstavenstva (súčasný)
AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 60% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 331 006,00 € 5 980,00 €
BESKYDIA, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
Poľnohospodárske družstvo Dlhoňa (súčasný) 2018 171 072,00 € 1 786,00 €
ANER s.r.o. spoločník 40% (súčasný), spoločník 60% (súčasný), spoločník 40% (minulý), spoločník 60% (minulý) 2018 21 216,00 € -14 024,00 €
BESKYDIA s.r.o. spoločník 50% (súčasný) 2018 28 435,00 € 5 692,00 €