Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Juraj Keszi, J. A. Komenského 1730/18, Rožňava
XENOX s.r.o. Rožňava (zrušená) spoločník 89% (minulý), spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2014 32 563,00 € 1 743,00 €
NSC Trade s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2016 4 657,00 € 10,00 €
APOX TRADE, s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2013 45 807,00 € -113,00 €
KESKO s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý)
MMComp s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2009 741 586,00 € 15,00 €
BJV spol. s r.o. (zrušená) spoločník 33% (minulý)
BIRO RACING, s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2014 51 067,00 € -37 395,00 €
Multi Med Place s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 0,00 € -3 383,00 €
GRPK TRADE s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2014 1 713 013,00 € 937,00 €
OPR TRADE s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2015 5 270,00 € -1 114,00 €
KESKO RACING s.r.o. spoločník 100% (minulý), spoločník 51% (minulý), konateľ (minulý) 2013 3 871 825,00 € 2 602,00 €
TELCEN, s.r.o. v likvidácii spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2017 2 160 466,00 € -654,00 €
TORBA TRADE, s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2014 147 058,00 € 2 777,00 €
RKT, s.r.o. spoločník 20% (minulý), konateľ (súčasný) 2019 200,00 € 77,00 €
PVRT, s.r.o. spoločník 20% (minulý), konateľ (súčasný) 2019 780,00 € 201,00 €
MIROX, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2019 0,00 € -143,00 €
KESKO MOBILE s.r.o. spoločník 85% (súčasný), konateľ (súčasný) 2019 1 926 925,00 € 23 503,00 €
REALTHERM Rožňava s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 85% (minulý), konateľ (súčasný) 2019 120 959,00 € 446,00 €
1000 MEDIA TRADE s.r.o. v likvidácii konateľ (minulý) 2017 1 000,00 € -181,00 €
DCO MEDIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 4 195,00 € -4 154,00 €
VBC TRADE, s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 200,00 € 77,00 €
2000 MEDIA TRADE s.r.o. v likvidácii konateľ (minulý) 2017 800,00 € -84,00 €
GRAPEN s.r.o. v likvidácii spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný)
Kalten trade s. r. o. spoločník 50% (súčasný), spoločník 34% (minulý), konateľ (súčasný) 2019 0,00 € -60,00 €
FLASK s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2019 1 595,00 € -4 382,00 €
Kezoleg s.r.o. spoločník 50% (súčasný), spoločník 34% (minulý), konateľ (súčasný) 2019 0,00 € 0,00 €
Juraj Keszi, Komenského 1730/18, Rožňava
KESKO MOBIL s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2016 954 718,00 € 7 697,00 €
Ceutic s.r.o. spoločník 51% (súčasný), konateľ (súčasný) 2019 0,00 € -121,00 €