Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Ladislav Slobodník, M. R. Štefánika 1043/4A, Beluša
Urohealth, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný)
Ladislav Slobodník, Kukučínova 3379/20, Banská Bystrica
Esthé Derm s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 112 885,00 € -6 658,00 €
Ladislav Slobodník, Krivánska 6142/7, Banská Bystrica
SLOB-stav, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
SLOB-real, s.r.o. konateľ (minulý) 2018 6 444 399,00 € 94 986,00 €
Ladislav Slobodník, Rudohorská 2, Banská Bystrica
A.C. s.r.o. (zrušená) spoločník 13% (minulý), konateľ (minulý)
Ladislav Slobodník, Komenského 14419/18A, Banská Bystrica
SLOB-stav, s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý)
SLOB-real, s.r.o. konateľ (minulý) 2018 6 444 399,00 € 94 986,00 €
Ladislav Slobodník, Nová 270, Podkonice
S.E.A. - MBM, spol. s r.o. spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2012 1 525 544,00 € 60 147,00 €
R.S.V., spol. s r.o. (zrušená) spoločník 23% (minulý), spoločník 65% (minulý), konateľ (minulý)
Ladislav Slobodník, Internátna 27, Banská Bystrica
BPM s.r.o. (zrušená) člen dozornej rady (minulý) 2015 1 326 346,00 € -262 676,00 €
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. člen dozornej rady (minulý) 2018 1 369 347,00 € 26 839,00 €
NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2018 1 636 124,00 € 110 470,00 €