Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Marian Perďoch, Príles 572/8, Trenčianska Teplá
V O L U M E N , spol. s r.o. spoločník 10% (súčasný), spoločník (minulý) 2021 371 612,00 € -114 451,00 €
ÚTES, spol. s r.o. spoločník (súčasný) 2021 0,00 € -99,00 €