Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Martin Pišný, Janka Kráľa 38, Martin
CPE Slovakia, spol. s r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2021 2,00 € -10 052,00 €
Wittee, a. s. predseda predstavenstva (súčasný) 2021 1 219 824,00 € 15 162,00 €
Aillor, s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2021 42 300,00 € 29 924,00 €
Martin Pišný, J.Kráľa 38, Martin
INTEC s.r.o. (zrušená) spoločník 50% (minulý), spoločník 33% (minulý), konateľ (minulý)
LORIKA Slovakia s.r.o. spoločník 21% (súčasný), spoločník (minulý), spoločník 20% (minulý), spoločník 17% (minulý), spoločník 25% (minulý), konateľ (súčasný) 2021 2 749 949,00 € 113 041,00 €
INTEC, akciová spoločnosť (zrušená) predseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2018 0,00 € 9 514,00 €
Dip Mgmt Martin Pišný, Janka Kráľa 38, Martin
Wittee, a. s. predseda predstavenstva (minulý) 2021 1 219 824,00 € 15 162,00 €