Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Michal Liday, Vajanského nábrežie 64/5, Bratislava
Tatra banka, a.s. predseda predstavenstva predstavenstva (súčasný), člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2015 475 488 000,00 € 115 787 000,00 €
Tatra-Leasing, s.r.o. člen dozornej rady (súčasný) 2011 204 820 726,00 € 2 408 379,00 €
Tatra Residence, s. r. o. (zrušená) člen dozornej rady (minulý) 2016 4 756 636,00 € 1 034 338,00 €
Tatra Residence, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2018 2 044 591,00 € -11 748,00 €
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2013 17 281 000,00 € 1 050 000,00 €
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2014 8 313 000,00 € 2 044 000,00 €
Michal Liday, Matejkova 47, Bratislava
Tatra banka, a.s. predseda predstavenstva predstavenstva (súčasný), člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2015 475 488 000,00 € 115 787 000,00 €
CENTRUM BÝVANIA, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
Tatra Residence, s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2016 4 756 636,00 € 1 034 338,00 €
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2014 8 313 000,00 € 2 044 000,00 €