Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Miroslav Fodrek, P. O. Hviezdoslava 85/12, Nová Dubnica
TERMONOVA, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2019 4 352 785,00 € -14 751,00 €
Miroslav Fodrek, Hviezdoslavova 12/26, Nová Dubnica
EVPÚ a.s. člen dozornej rady (minulý) 2019 27 833 773,00 € 1 802 428,00 €