Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Miroslav Stahl, Obchodná 511/10, Bratislava
EMPRESA, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2017 773 106,00 € -388 590,00 €
Creative Corporation s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 422 406,00 € 2 237,00 €
Imunita zvierat s. r. o. spoločník 55% (súčasný), konateľ (súčasný) 2017 26 490,00 € 170,00 €
RK VET, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2017 21 601,00 € -98 265,00 €
Smart factory s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 75% (minulý) 2013 13 700,00 € 566,00 €
ANEGRA s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 0,00 € -682,00 €
eXtremePark services, s.r.o. spoločník 55% (súčasný), konateľ (súčasný) 2017 135 384,00 € -46 812,00 €
Miroslav Stahl, Sekurisova 9, Bratislava
TECHNOLOGY METAL s. r. o. (zrušená) spoločník 33% (minulý), konateľ (minulý)
WORLD DIRECT CONTACT SLOVAKIA, spol. s r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný)
Miroslav Stahl, Palisády 23, Bratislava
LU STA, spol. s r.o. (zrušená) spoločník 80% (minulý), spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý)
TEX - PRINT výrobné družstvo predseda družstva predstavenstva (minulý) 2018 734 312,00 € 37 650,00 €
Miroslav Stahl, Saratovská 7, Bratislava
VEST - STA, verejná obchodná spoločnosť (súčasný)
Jud. Miroslav Stahl, Obchodná 5110/10, Bratislava
Smart factory s.r.o. konateľ (súčasný) 2013 13 700,00 € 566,00 €