Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Mogens Hansen, P.O.Hviezdoslava 1151/26, Veľký Meder
Poľnohospodárske družstvo Kútniky predseda predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2018 3 949 939,00 € 327 192,00 €
Agricola, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2018 1 184 113,00 € 342 524,00 €
Dan - Slovakia Agrar, a.s. predseda predstavenstva predstavenstva (súčasný), predseda predstavenstva (minulý), podpredseda predstavenstva (minulý) 2018 29 000 702,00 € 3 757 653,00 €
M - investments, s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 1 270 548,00 € 1 217 387,00 €
AGROECO, s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 920 073,00 € 130 627,00 €
AGROKORN, s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 448 547,00 € 91 724,00 €
Agro Advice, s. r. o. konateľ (súčasný) 2018 784 129,00 € 615 568,00 €
Scandic, s.r.o. spoločník 50% (súčasný), spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2018 34 600,00 € -4 497,00 €
AGRO PROJECT s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 0,00 € -1 295,00 €
Agro Center s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 0,00 € -168,00 €
Mogens Hansen, Ul. P.O. Hviezdoslava 1151/26, Veľký Meder
Agricola, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2018 1 184 113,00 € 342 524,00 €
Mogens Hansen, Čičovská 1127/8, Veľký Meder
Scandic, s.r.o. spoločník 50% (súčasný), spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2018 34 600,00 € -4 497,00 €
Hansen Mogens, P.O.Hviezdoslava 1151/26, Veľký Meder
M - investments, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2018 1 270 548,00 € 1 217 387,00 €