Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Ondrej Štefanča, Palisády 735/55, Bratislava
Chemtronics Slovakia a.s. člen predstavenstva (minulý) 2022 15 474 627,00 € 350 668,00 €
BW Europe, s. r. o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2022 619 611,00 € 2 785,00 €
Summer house s. r. o. spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2022 0,00 € -15 569,00 €
BW Accounting, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2022 25 700,00 € 608,00 €
ZERBIS s.r.o. spoločník (minulý), konateľ (minulý) 2022 300,00 € -15 535,00 €
Lumenor s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2019 14 500,00 € -369,00 €
KMACH s. r. o. v likvidácii (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2020 4 843 779,00 € 37 247,00 €
LOVERAM s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2022 0,00 € 0,00 €
Consulting Palisady s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2022 0,00 € 0,00 €
Provenec s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2022 0,00 € 0,00 €
Investing VB s.r.o. spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2021 0,00 € 0,00 €