Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Pavol Majerčák, Nová 784, Dobšiná
Medzičilizie, a.s. (zrušená) podpredseda predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2018 9 098 567,00 € 27 244,00 €
TATRAFAT, spol. s r.o. Huncovce konateľ (súčasný) 2018 208 007,00 € -39 226,00 €
MAVEL s.r.o. konateľ (minulý) 2018 13,00 € -261 551,00 €
Agročat, a.s. predseda predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2018 2 223 206,00 € 153 001,00 €
ASTOM BPS s. r. o. spoločník 25% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 750 867,00 € -92 181,00 €
PP LAND, s.r.o. spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2018 62 305,00 € -14 744,00 €
TATRAS, s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2018 4 105 206,00 € 299 074,00 €
EG investment, a.s. predseda predstavenstva (súčasný) 2018 199 431,00 € -56 120,00 €
ASTOM-4PS s.r.o. spoločník 50% (súčasný), spoločník 30% (minulý), spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 3 935 025,00 € 179 871,00 €
Biofarma Oborín, s. r. o. konateľ (súčasný) 2018 662 328,00 € -116 503,00 €
Farma Oborín, s. r. o. konateľ (súčasný) 2018 1 156 138,00 € -213 723,00 €
Inštitút tepelného hospodárstva, s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 2 325 597,00 € -454 041,00 €
ALKALIS, s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 252,00 € -25 327,00 €