Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Pavol Majerčák, Nová 784, Dobšiná
Medzičilizie, a.s. podpredseda predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2019 7 879 886,00 € -577 833,00 €
TATRAFAT, spol. s r.o. Huncovce konateľ (súčasný) 2018 208 007,00 € -39 226,00 €
MAVEL s.r.o. konateľ (minulý) 2019 100 751,00 € -261 297,00 €
Agročat, a.s. predseda predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2019 1 121 942,00 € -141 416,00 €
ASTOM BPS s. r. o. spoločník 25% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 750 867,00 € -92 181,00 €
PP LAND, s.r.o. spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2019 77 651,00 € 12 077,00 €
TATRAS, s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2018 4 105 206,00 € 299 074,00 €
EG investment, a.s. predseda predstavenstva (súčasný) 2018 199 431,00 € -56 120,00 €
ASTOM-4PS s.r.o. spoločník 50% (súčasný), spoločník 30% (minulý), spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 3 935 025,00 € 179 871,00 €
Biofarma Oborín, s. r. o. konateľ (súčasný) 2019 729 553,00 € 40 201,00 €
Farma Oborín, s. r. o. konateľ (súčasný) 2019 746 297,00 € -349 983,00 €
Inštitút tepelného hospodárstva, s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 1 805 631,00 € -392 703,00 €
ALKALIS, s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2019 252,00 € -6 141,00 €