Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Peter Matúš, Richarda Rétiho 5762/7, Pezinok
Tatra banka, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2015 475 488 000,00 € 115 787 000,00 €
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. člen dozornej rady (minulý) 2013 17 281 000,00 € 1 050 000,00 €
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2014 8 313 000,00 € 2 044 000,00 €